Historie

Dne 6. 1. 1971 byl po několikaleté přestávce znovu založen oddíl sportovní gymnastiky mužských složek při TJ Sokol Harcov, který tak navázal na dlouholetou tradici sokolů v Harcově.

Student VŠST Liberec, textilní fakulty Lumír Kučera za podpory Okresního svazu sportovní gymnastiky – jeho předsedy pplk. Milana Hložka a tajemníka TJ Sokol Harcov – bratra Koska provedl v závěru roku 1970 výběr chlapců, na který se dostavilo několik desítek zájemců, zejména ze ZŠ Králův háj s učitelkou tělocviku Zdenou Honovou, ale i další jednotlivci z ostatních škol. Bylo vybráno 7 chlapců ve věku 9-11 let. Ti se s trenérem sešli poprvé na společném tréninku již výše zmiňovaného dne. Byli to jmenovitě: Jan Bek, Richard Holas, Jarda Honzík, Ota Frühauf, Dalibor Pietschmann, Pavel Vinklát a Tomáš Voleník.

Oddíl již od svého začátku začal šlapat na paty zkušenějším oddílům v kraji, ale také v ČR.

Dostavovali se úspěchy – přebornické tituly, přední umístění v rámci ČR i ČSSR. Oddíl bojoval s materiálními podmínkami. Díky rodičům a podpoře Okresního svazu SG však dokázal přežít všechny hospodářské i politické výkyvy. Závodníci se stále zúčastňuji všech přebornických soutěží. Oddílem prošlo stovky chlapců, kteří třeba skončili u jiných sportů, ale z gymnastiky si odnesli dobrý základ. Přicházeli noví trenéři, nový elán, nové metody. Co však zůstalo do dnešního dne je duch dobré party. Ze zakladatelů zůstali nejdéle věrni Lumír Kučera a Dalibor Pietschmann. Po celou dobu existence oddílu se jako červená nit táhla snaha o získání specializované tělocvičny.

Můžeme být hrdí na to, že se to podařilo a dá se říci, že k tomuto našemu výročí jsme dostali specializovanou halu se špičkovým nářadím. V krčku při nové Tipsport aréně v Liberci trénuje oddíl každodenně. Za to patří hlavně dík městu Liberec a Stadionu s.r.o. Přejme si společně do dalších let plnou tělocvičnu cvičenců, elán a dostatek trenérů a stále větší počet příznivců. S dobou se ukazuje, jak jsou gymnastické sporty důležité pro harmonický fyzikální i duševní rozvoj jednotlivce. A bezpochybně se dají zkušenosti nabyté na gymnastickém tréninku zúročit ve všech ostatních sportovních disciplínách. Ve zdravém těle zdravý duch! Proto se také oddíl stále otvírá veřejnosti i ostatním sportům a učí gymnastické základy amatéry i profesionály z jiných sportů.

Koho tento sport zajímá, může se i jen přijít podívat a z galerie tělocvičny si prohlédnout gymnastický trénink.