Historie

Dne 6. 1. 1971 byl po několikaleté přestávce znovu založen oddíl sportovní gymnastiky mužských složek při TJ Sokol Harcov, který tak navázal na dlouholetou tradici sokolů v Harcově.

Student VŠST Liberec, textilní fakulty Lumír Kučera za podpory Okresního svazu sportovní gymnastiky – jeho předsedy pplk. Milana Hložka a tajemníka TJ Sokol Harcov – bratra Koska provedl v závěru roku 1970 výběr chlapců, na který se dostavilo několik desítek zájemců, zejména ze ZŠ Králův háj s učitelkou tělocviku Zdenou Honovou, ale i další jednotlivci z ostatních škol. Bylo vybráno 7 chlapců ve věku 9-11 let. Ti se s trenérem sešli poprvé na společném tréninku již výše zmiňovaného dne. Byli to jmenovitě: Jan Bek, Richard Holas, Jarda Honzík, Ota Frühauf, Dalibor Pietschmann, Pavel Vinklát a Tomáš Voleník.

Oddíl již od svého začátku začal šlapat na paty zkušenějším oddílům v kraji, ale také v ČR.

Dostavovali se úspěchy – přebornické tituly, přední umístění v rámci ČR i ČSSR. Oddíl bojoval s materiálními podmínkami. Díky rodičům a podpoře Okresního svazu SG však dokázal přežít všechny hospodářské i politické výkyvy. Závodníci se stále zúčastňuji všech přebornických soutěží. Oddílem prošlo stovky chlapců, kteří třeba skončili u jiných sportů, ale z gymnastiky si odnesli dobrý základ. Přicházeli noví trenéři, nový elán, nové metody. Co však zůstalo do dnešního dne je duch dobré party. Ze zakladatelů zůstali věrni do dnešních dnů Lumír Kučera a Dalibor Pietschmann. Po celou dobu existence oddílu se jako červená nit táhla snaha o získání specializované tělocvičny.

Můžeme být hrdí na to, že se to podařilo a dá se říci, že k tomuto našemu výročí jsme dostali specializovanou halu se špičkovým nářadím. V krčku při nové Tipsport aréně v Liberci trénuje oddíl každodenně. Za to patří hlavně dík městu Liberec a Stadionu s.r.o. Přejme si společně do dalších let plnou tělocvičnu cvičenců, elán a dostatek trenérů a stále větší počet příznivců. S dobou se ukazuje, jak jsou gymnastické sporty důležité pro harmonický fyzikální i duševní rozvoj jednotlivce. A bezpochybně se dají zkušenosti nabyté na gymnastickém tréninku zúročit ve všech ostatních sportovních disciplínách. Ve zdravém těle zdravý duch! Proto se také oddíl stále otvírá veřejnosti i ostatním sportům a učí gymnastické základy amatéry i profesionály z jiných sportů.

Koho tento sport zajímá, může se i jen přijít podívat a z galerie tělocvičny si prohlédnout gymnastický trénink.